Craniosacraaltherapie

CranioSacral Therapy® volgens Dr. John Upledger is een therapie die door middel van subtiele technieken, gecombineerd met therapeutische dialoog, ontspanning in het fasciaal systeem brengt. Bewegen en leven in de ruimste zin van het woord worden op die manier ondersteund.

In het CST-werk baseert de therapeut zich op de structuur van het lichaam: het cranio (schedel) – sacraal (heiligbeen) systeem, een fluïdisch geheel dat in nauw contact staat met het volledige lichaam.De blokkades worden opgezocht en het vermogen van het lichaam zichzelf te corrigeren wordt aangesproken.

Enerzijds kunnen een aantal fysische klachten verminderd of opgeheven worden, anderzijds faciliteert de therapeut ook de communicatie tussen psyche, emotie en lichaam (door de aanraking wordt het weefselgeheugen ook wakker gemaakt) waardoor ook blokkades op psycho-emotioneel of energetisch niveau kunnen behandeld worden. In die zin wordt het werk ook de basis van wat we psycho-lichamelijk werk of somato-emotioneel werk kunnen noemen.

Meer info over de techniek, de oorsprong, toepassingen en vorming op www.upledger.be

Mogelijkheden: individuele sessies in Brussel en in Gembloux/ op afspraak

Advertentie