Danstherapie (Bodymind Movement®)

Bodymind Movement® is het resultaat van meer dan 20 jaar werk rond dans en rond de beweging van het lichaam, container van sensaties, gevoelens, herinneringen en emoties. Parallel werd deze benadering gevoed door studies, de beoefening van specifieke disciplines en door een jarenlange levenswijze die dichterbij de bewegingen van de natuur staat.

Bodymind Movement® gezien worden als Danstherapie. De deelnemers worden voortdurend uitgenodigd en begeleid om hun rijkdom en potentieel te beleven en de beschermings-en verdedegingsmechanismes die in de weg staan te laten ontspannen.

Bodymind Movement kan verschillende functies hebben. Deze dans:

– laat toe afstand te nemen van de complexiteit van het leven en vreugdevoller de innerlijke rijkdom te beleven.
– leidt tot een goedvoelen, een fluiditeit en een plezier in de relatie met de anderen en met zichzelf.
– verrijkt de danser in zijn sensitiviteit en brengt hem terug tot enthousiasme en vreugde.
– zet een bevrijding van lichaam en geest in gang en draagt op die manier bij tot het terugvinden van een algemeen evenwicht.

Verschillende mijlpalen, op verscheidene manieren geëxploreerd, vormen de structuur van deze dansbenadering. De meest belangrijke zijn:

– Het lichaamsbewustzijn en het doorvoelen van het lichaam. Ze geven aan de danser zelfvertrouwen en het gevoel één geheel te zijn.
– De exploratie en expressie van de rijkdom van de bewegingen, van het in bewegingzetten en van het gebruik van het lichaam.
– Het spel en de creativiteit. Die maken dat de nuances in de bewegingen het innerlijk leven aan de oppervlakte kunnen komen, zelfs als dit vrij ongekend is of zelfs verdrukt.
– In de dynamiek van de relatie worden andere facetten in het daglicht gesteld en verder ontwikkeld: zich openen, zich uitdrukken, openbloeien, referentie nemen…
– Momenten van uitwisseling maken deel uit van de basis van Bodymind Movement®.
De danser, doordrongen van het beleefde, kan zichzelf voelen, zachter. Meer in contact met zijn potentieel en meer open tegenover de andere kan hij zich ook openstellen tegenover de onzichtbare levensbron.

——————————————————————————–

De Seminaries
Volgende seminaries zijn producties van Bodymind Movement®. Ze kunnen gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling of een meer therapeutische bedoeling hebben.

——————————————————————————–

“Mijn natuur, mijn lichaam”
Deze lessen vormen een uitnodiging om elke keer weer bij zichzelf thuis te komen, lichamelijk en geestelijk.
De muziek en de verbale begeleiding helpt ieder zijn/haar eigen dynamiek en potentieel te contacteren.
Elke sessie geeft ook de gelegenheid diverse accenten en rijkdom te ontdekken of te herontdekken. Een sessie geeft de ruimte voor de creatieve vrijheid en moedigt aan om zichzelf te durven zijn en daarvan te genieten.
Deze lessen zijn bedoeld voor iedereen die graag (wil) beweegt en danst, zelfs al lijkt dat niet zo vanzelfsprekend.

——————————————————————————–

Het rad der emoties
Weekend: Exploratie van de rijkdom van de emoties via dans: expressie en transformatie.
In dit weekend reizen de deelnemers doorheen de rijkdom van de voornaamste emoties (kwaadheid, angst, droefheid, vreugde) die er zijn: soms zichtbaar, verdraaid, verborgen, moeilijk om mee om te gaan…
De benadering via de beweging en het lichaam laat toe zijn/haar eigen “rad van emoties” te leren kennen.
Het werk helpt oude knopen te ontwarren die de emoties van vandaag soms boycotten en vergemakkelijkt op die manier de beleving van de juiste emoties en de expressie ervan.
Men wint aan fluiditeit en aan energie en er komt een betere doorstroming.

Dit werk is krachtig, nodigt uit om een duik te nemen in wat vanbinnen leeft en er uitdrukking aan te geven.
Dans, beweging en andere structuren worden gebruikt. De taal wordt gebruikt om het beleefde bewuster te maken en het transformatieproces te integreren.

——————————————————————————–

“De draad van Ariadne”
Cyclus persoonlijke ontwikkeling voor vrouwen
Vertrekkend vanuit de dans en het eigen lichaam vormen deze drie dagen een geheel dat zich ontwikkelt door de deelname van en met de deelneemsters.
Ariadne is de griekse heldin die ons haar “draad” leent om diverse thema’s door te werken.

Ariadne staat symbool voor de vrouwelijke wijsheid, zij die contact heeft met de innerlijke bron…
Via het thema van de draad, het weven, het labyrint, de Minotaurus… krijgen de deelneemsters de gelegenheid om zichzelf beter te leren kennen in hun diepere zijn. Ze leren zichzelf te aanvaarden in de gelijkenissen en de verschillen met de anderen.
Op die manier kan ieder identificeren wat er overbodig is en beter haar eigen (levens)draad spinnen.

——————————————————————————–

“De Winterwende”
Een dansdag, de viering van een transitie via dans en beweging.
We bewegen vanuit de inertie en het naar binnen gekeerd zijn van de korte en donkere dagen naar meer beweging en licht. De verandering van de zonnecyclus kan een mogelijke spiegel zijn van de verandering in onze levensenergie; een transitie die de overgang van oud naar nieuw voorafgaat.

——————————————————————————–

“Depressie en Anticycloon”
Deze dansweekend met een verbaal onderdeel legt de focus op de beweging die er bestaat tussen onze ups en downs.
Zoals bij het weer lijkt het leven ons afwisselend te brengen in periodes met “goed weer” (anticycloon) en periodes met “slecht weer” (depressie).
Deze afwisseling kennen we ook bij onszelf.

Het seminarie legt de focus op de manier waarop elk met die afwisseling omgaat die op ons afkomt, maar ook hoe elk omgaat met eigen hoogtes en laagtes binnenin.
Via dans en beweging leert elke deelnemer zijn eigen tendensen kennen en redynamyseert op die manier de dialektiek tussen depressie en anticycloon, tussen de laagtes en hoogtes.

Voor de deelnemers die zich voelen vastzitten in de depressie kan deze dag een mogelijkheid zijn om een “voorbereidende” beweging, een verborgen élan te ontdekken die zou kunnen verder evolueren.

——————————————————————————–

“La petite racine cherchant sa terre”
Een cyclus danstherapie voor kinderen van 4 tot 7 jaar.
Deze cyclus heeft als doelstelling de ontwikkeling en de lichaamsbewustwording. De namiddagen zijn opgebouwd rond de specificiteit van elk kind en zijn zoektocht om zichzelf te zijn en in contact en communicatie te blijven.
Op die manier vindt hij zijn eigen plaats, zonder te moeten overgaan op mechanismes die kunnen uitgroeien naar symptomen.
Beweging (en het gebruik van het lichaam in de beweging), muziek, verhaal en creativiteit zijn de ingrediënten van dit werk.

Deze workshop kan gecombineerd worden met een individuele begeleiding: voor of na.

——————————————————————————–

Advertentie