Scholen

Voordracht over danstherapie

– Opleiding/initiatie in therapeutische dans/beweging : op aanvraag.

–  Scholenproject “Helpende Handen” / “Les mains magiques”       Het Upledger Institute Belgium heeft een pilootproject lopen in Vlaanderen en in Wallonië bestemd voor kinderen van de 3de kleuterklas en 1ste leerjaar met de bedoeling het pestgedrag te verminderen en een vreedzamere relatie te stimuleren.

Het project « Helpende Handen » vertrekt van de eenvoudige troostende aanraking al sinds generaties gekend. De aanraking die de kinderen leren is zacht, empatisch en met respect met de bedoeling de andere te helpen als die pijn heeft.

Via een protocol van 4 stappen wordt de aanraking in “Helpende Handen”  klaar, duidelijk en veilig waarbij de kinderen verantwoordelijkheid leren, respect, empathie en ook grenzen leren trekken. Beide partijen voelen er zich beter door, en elkaar helpen kan niet tegelijkertijd met elkaar haten.

In de Verenigde Staten waar het project het licht zag, toont een studie het volgende:

–          een verbetering van het sociaal gedrag: betere samenwerking, meer rekening houden met de ander, meer empathie, meer verantwoordelijkheidszin.

–          een vermindering van problematisch gedrag: pesten, geweld, agressiviteit, hyperactiviteit, introvertheid…

Er is ook een verbetering geconstateerd in het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

Het project wordt aangeboden door professionelen van het UIB ( Upledger Institute Belgium) die voor dit project ook opgeleid zijn. De verantwoordelijken voor de opstarting van dit project in België zijn An Goedertier voor franstalig België en Jan Vanbutsele voor Vlaanderen.

Meer info op www.upledger.be

Advertentie