Contact

An Goedertier

Rue Bois Grand Père 24
B-5030 Grand-Manil (Gembloux)

tel.: +32 (0)485 91 78 72
an dot goedertier at gmail dot com

https://angoedertiernl.wordpress.com/

bankrekening:

IBAN : BE08 0013 7108 6613
BIC: GEBA BE BB

Annulatie individuele afspraken: gelieve ten laatste 48u op voorhand te verwittigen. Elke niet afgezegde afspraak binnen die termijn valt ten laste van de cliënt.

Advertentie